• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
PROW. NABORY. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
wtorek, 18 lutego 2020 18:41

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno - ściekowa".
Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

 1. Termin składania wniosków: od 16.03.2020 r. do 16.04.2020 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00.
 3. Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa wynosi 18 917 347,54 euro.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone
  na stronie: www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.
  Źródło www.prow.lubelskie.pl
   
Poprawiony: wtorek, 18 lutego 2020 18:49