• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Kolejne miliardy na gospodarkę wodno-ściekową PDF Drukuj Email
wtorek, 15 października 2013 09:29

46 mld złotych pochłonęło do tej pory wdrażanie w Polsce Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dokończenie prac będzie wymagało kolejnych 20 mld zł, z czego w nowej unijnej perspektywie finansowej na ten cel zostanie przeznaczone ponad 1 mld euro.

Ministerstwo Środowiska zapewnia, że są jeszcze pieniądze na ten cel z funduszy 2007-2013. W najbliższych latach Ministerstwo Środowiska wyda 20 mld zł na kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w kraju.

- Najtrudniejsze miejsca, jak choćby oczyszczalnia Czajka w Warszawie, zostały ostatnio zrealizowane. Już wszystkie duże i średnie miasta sobie z tym problemem poradziły. Zostały małe miejscowości i to jest kolejny etap, który będziemy realizowali - zapewnia Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska.

Z pieniędzy przeznaczonych na dotychczasową realizację programu 3 mld euro to środki unijne. W nowej perspektywie finansowej także nie zabraknie pieniędzy na ten cel.

- W tej chwili planujemy, to jest bardzo wstępny etap dyskusji, wydać trochę ponad 1 mld euro. Mamy jeszcze pieniądze w tej perspektywie, są ogłaszane kolejne konkursy. Ci, którzy chcą realizować swoje działania, mogą zgłaszać swoje aplikacje. Dla nich ciągle mamy jeszcze pieniądze - mówi wiceminister.

Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym, przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce obowiązywały w pełni od 31 grudnia 2015 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy 91/271/EWG.

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych powstał w oparciu o dyrektywę wodnościekową, którą w 2003 r. wprowadzono do prawa polskiego. Do dzisiaj na realizację tego programu wydaliśmy trochę ponad 46 mld złotych, a w samych ostatnich pięciu latach na działania związane z budową systemu zbiorczego oczyszczania ścieków i samych oczyszczalni, budowy nowych i modernizacji starych wydaliśmy łącznie około 33 mld złotych - mówi Stanisław Gawłowski.

Celem programu jest ograniczenie niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie, ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami ich odprowadzania. KPOŚK przewiduje modernizację lub budowę oczyszczalni ścieków. Program koordynuje także działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

- Chodzi o ogromną infrastrukturę, służącą nie tylko do usuwania i oczyszczania ścieków. Dzięki temu mamy czystsze wody w jeziorach i rzekach, ale to też sprawia, że nasze miejscowości, miasta, gminy i wsie mogą się rozwijać - mówi wiceminister.

KPOŚK podlega okresowej aktualizacji. Gawłowski wyjaśnia, że mniej więcej co dwa lata analizowane są dotychczasowe postępy w pracach i na tej podstawie wprowadzane są zmiany w dalszych planach rozwoju sieci. Teraz trwają przygotowania do czwartej aktualizacji programu.

Źródło: Portal Samorządowy

 
Nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B PDF Drukuj Email
środa, 02 października 2013 07:18

30 września 2013 r. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie rozpoczęła nabór wniosków aplikacyjnych dla Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B (konkursu nr 03/RPOWL/2.4B/2013).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 30.09.2013 r. do 13.11.2013 r. (do godz. 15:30).


Szczegółowe informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - www.lawp.eu.

Wnioski należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, „Punkt Naboru Wniosków"

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 03/RPOWL/2.4B/2013". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Naboru Wniosków” w siedzibie LAWP.

Źródło: LAWP Lublin

 
Finansowanie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej PDF Drukuj Email
środa, 11 września 2013 22:01

Jednym z decydujących czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze rozwiniętej sieci obiektów sportowych oraz zapewnienie dostępności i efektywności ich wykorzystania dla sportu kwalifikowanego, jak i sportu masowego.

Od wielu lat Województwo Lubelskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się
w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa lubelskiego tworzy od 1999 roku Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej.
Podstawą do tworzenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej jest Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156 poz.1051).
Ilość objętych dofinansowaniem inwestycji zależy od wysokości limitu środków przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki co roku dla województwa.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>