• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email
czwartek, 15 grudnia 2022 12:26

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

 
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 05 grudnia 2022 06:13

PERSPEKTYWA 2021 - 2027

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 został oficjalnie zaakceptowany przez Komisję Europejską 24 listopada 2022 r. Województwo Lubelskie jako pierwszy region w Polsce otrzymało akceptację Brukseli. Dokument ten w sposób szczegółowy określa wydatkowanie kwoty ponad 2,4 mld euro ze środków unijnych przeznaczonych dla naszego województwa. Już 6 grudnia
br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się konferencja inaugurująca przyjęcie programu dla Województwa Lubelskiego. Gospodarzem wydarzenia będzie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Zapraszamy Państwa do śledzenia transmisji konferencji.

  • VIDEOTransmisja online konferencji: 6 grudnia 2022 roku (wtorek), godzina 12:00

    
    

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

- Na ten moment czekaliśmy od dawna. Nowy program, to ogromny zastrzyk pieniędzy, których tak bardzo potrzebujemy dla dalszego rozwoju regionu – zaznacza marszałek Jarosław Stawiarski.

Alokacja na program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 wynosić będzie ponad 2,4 mld euro, z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a ponad 700 mln euro to środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łącznie do województwa lubelskiego trafi o 170 mln euro więcej niż w kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Warto docenić ten fakt, biorąc pod uwagę, że w poprzedniej perspektywie finansowej na programy regionalne przeznaczonych było więcej pieniędzy. Środki te pozwolą na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak: klimat, środowisko, energetyka, instrumenty terytorialne, transport, przedsiębiorczość, infrastruktura: edukacyjna, społeczna, zdrowotna oraz kultura i turystyka, a także projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego + tj. usług społecznych, edukacji, zdrowia i rynku pracy.

Konferencja inaugurująca program

Konferencja będzie momentem, kiedy oficjalnie zainaugurowany zostanie proces wdrażania programu regionalnego na lata 2021-2027, a tym samym prace prowadzące do uruchomienia pierwszych naborów projektów. Swój udział w konferencji zapowiedzieli przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele Komisji Europejskiej, parlamentarzyści oraz samorządowcy.

Konferencja rozpocznie się o godz. 12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego (agenda konferencji). Spotkanie otworzy marszałek Jarosław Stawiarski. Następnie szczegóły dotyczące przygotowania programu przedstawi Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL Anna Brzyska. Założenia programu omówią dyrektorzy departamentów wdrażających oraz Instytucji Pośredniczących:

 • Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie;
 • Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 • Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze, jakie będą dostępne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pozwolą wzmocnić i efektywnie wykorzystać gospodarczy i społeczny potencjał regionu poprzez realizację 13 priorytetów. Będą one także służyć zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa.

Każdy zainteresowany może wziąć udział w konferencji korzystając z transmisji online na naszym kanale:

Prace nad dokumentem

Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 rozpoczęły się już w 2019 roku, a ich zwieńczeniem było przekazanie, 26 października 2022 r., dokumentu w wynegocjowanym kształcie do Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, że spotkania negocjacyjne trwały od 15 lipca 2022 r. do 16 września 2022 r. i w ich trakcie uzgodniono wszystkie szczegóły programu. Program regionalny będzie wspierał m.in.:

 • infrastrukturę badawczo-rozwojową,
 • cyfryzację przedsiębiorstw oraz sektora publicznego,
 • telemedycynę,
 • usługi prorozwojowe dla MŚP,
 • termomodernizację energetyczną budynków,
 • odnawialne źródła energii,
 • gospodarkę wodno-ściekową,
 • infrastrukturę transportu publicznego,
 • obiekty zabytkowe,
 • miejsca atrakcyjne turystycznie,
 • podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 • infrastrukturę usług społecznych,
 • przedszkola,
 • szkoły zawodowe,
 • rewitalizację,
 • kompleksową aktywizację zawodową,
 • poprawę sytuacji na rynku pracy,
 • programy pomocy stypendialnej,
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • doradztwo zawodowe,
 • programy rozwojowe szkół,
 • aktywizację społeczną,
 • integrację społeczno-gospodarczą obywateli państw trzecich,
 • usługi opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej.

Nowości w programie na lata 2021-2027

W Funduszach Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 realizowana będzie część dotychczasowych typów projektów, które są znane beneficjentom z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale także nowe, do których można zaliczyć m.in.: cyberbezpieczeństwo, doradztwo klimatyczne, zakup taboru autobusowego do przewozów subregionalnych, budowę punktów ładowania pojazdów bezemisyjnych, telemedycynę, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, infrastrukturę mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym, aktywizację zawodowa osób młodych w ramach inicjatywy ALMA, czy tworzenie Centrów Usług Społecznych.

Ogłoszenie pierwszych naborów projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 będzie poprzedzone opracowaniem niezbędnych dokumentów, m.in. Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu czy Harmonogramu planowanych naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu, a także powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Za wdrażanie Programu odpowiedzialny będzie Zarząd Województwa Lubelskiego, który do realizacji tego procesu wskazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (Departament Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania EFS), a także Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

 

Załączniki

 1. Agenda konferencji inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027pdf 142,00 kB
 
Mój prąd PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 listopada 2022 18:44

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

logotypy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od 15.04.2022 r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków trwa kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 - 2023 (MP4).

Ważne: Nowy nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami:

 1. Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).
  pdfProgram Priorytetowy MP4.pdf667.56 KB
  Otwiera nowe okno

 2. Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4).
  pdfRegulamin naboru wniosków MP4.pdf1.27 MB
  Otwiera nowe okno

 3. Wzorami dokumentów, które stanowić będą załączniki do wniosku opublikowane zostały w zakładce „Złóż wniosek”.

Uwaga!

Nie należy wysyłać dokumentacji papierowej do NFOŚiGW. Wnioski złożone w formie papierowej będą ODRZUCANE! Nie będą także rozpatrywane wnioski wysłane drogą mailową lub ze skrzynki ePUAP.

Chcesz dowiedzieć się co z Twoim wnioskiem?

Sprawdź status wniosku wyszukiwarce poniżej lub dla MP3 i MP4 wejdź na swoje konto w GWD.

Złożyłeś już wniosek?

Ważny komunikat – dotyczy wniosków złożonych w zakończonym III naborze wniosków (MP3)
(od 01.07.2021 do 06.10.2021).

Procedowanie wniosków "Mój Prąd" w MP3 odbywa się na bieżąco.

Na podstawie § 3 ust. 5 „Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1). Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023” (https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_mp3_18.08.2021.pdf). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, obecnie przewidywany termin rozpatrzenia wniosku wynosi 300 dni roboczych liczonych od dnia zarejestrowania wniosku w NFOŚiGW. W przypadku gdy wniosek wymaga uzupełnienia termin przewidziany na ocenę wniosku wynosi 350 dni pod warunkiem przesłania przez Wnioskodawcę wszystkich wymaganych informacji/dokumentów w terminie (max. 10 dni roboczych) poprzez aplikację GWD.
NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków.

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>