• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmin. PDF Drukuj Email
wtorek, 19 sierpnia 2014 20:00

Szanowni Państwo!

Nasza Firma opracowuje po cenach promocyjnych "Plany gospodarki niskoemisyjnej dla gminy zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, zaleceniami, zakresem i problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna", działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej"

Poniżej zakres działania.
1. Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, zaleceniami, zakresem i problematyką określoną w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna", działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności Publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej" oraz z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.
2. Wykonania szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach wraz z wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie gminy w roku bazowym. Opracowania ankiety i przeprowadzenia badania ankietowego wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzania inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany. Stworzenia bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy.
3. Przeszkolenia co najmniej pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem (procedury) planów gospodarki niskoemisyjnej.
4. Informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania POIŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu.

 
Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych - konferencja PDF Drukuj Email
piątek, 18 lipca 2014 04:05

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie "Nauka i Rozwój Lubelszczyzny" zaprosiła nas na pierwsze spotkanie upowszechniające produkty finalne projektu "Lubelskie Ramy Kwalifikacji Zawodowych - model efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami." Konferencja odbyła się w Pszczelej Woli a obecni byli Pracodawcy, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskieo w Lublinie oraz Zarządu Powiatu Lubelskiego. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.lrkz.pl

 
Zmiana adresu biura PDF Drukuj Email
środa, 02 lipca 2014 19:52

Z dniem 1 lipca 2014 r. zmianie ulega adres do korespondencji oraz adres siedziby biura Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz. Aktualny adres to: ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin - budynek Salonu Mitsubishi. Zapraszamy.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>