• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 22 stycznia 2015 21:07

Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020" zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Marek Sawicki zapewnił też, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 procent środków z PROW 2007-2013, a wypłaciliśmy 85 procent  środków. Mogę obiecać, że środki z nowego PROW zostaną także wykorzystane w 100 % i będą one dobrze służyły polskiej wsi i polskiemu rolnictwu. Poinformował również, że ze środków z PROW 2007-2013 skorzystało prawie 300 tysięcy gospodarstw, a PROW na lata 2014-2020 to oferta dla kolejnych 300 tysięcy gospodarstw. Zwłaszcza dla gospodarujących na małych i średnich areałach gruntów.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w PROW 2014-2020 do dyspozycji rolników i terenów wiejskich jest przeszło 13 mld euro (ze środków unijnych i krajowych) oraz 5,2 miliarda euro przesuniętych z na rzecz wsi z funduszy spójności. Wraz z pieniędzmi na dopłaty bezpośrednie daje to kwotę ponad 42 miliardów euro, które będzie można przeznaczyć na rozwój gospodarstw, terenów wiejskich i naszego sektora rolno-spożywczego ponad 42 miliardów euro. Marek Sawicki przypomniał też, że dziś na wsi rolnicy stanowią 30 procent mieszkańców. Zwracając uwagę, że wsparcie udzielane na inwestycje w gospodarstwach, na poprawę infrastruktury, odnowę centrów wsi, restaurację zabytków, rozwój kultury itd. sprawiają, że wszystkim mieszkającym na terenach wiejskich żyje się coraz bardziej wygodnie. Minister zaapelował do liderów społeczności wiejskich o aktywne włączenie się w działania, które podnoszą standardy życia na wsi. Jak mówił - wbrew obiegowym opiniom - pieniądze nie leżą na ulicy, ani też przed urzędami państwowymi. Znajdują się natomiast w konkretnych programach pomocowych w tym właśnie w PROW, a ci którzy  sięgną po nie szybciej, będą odnosili sukcesy bo będą np.bardziej konkurencyjni na rynkach.

Minister Marek Sawicki oświadczył także, iż harmonogram wdrażania PROW na lata 2014-2020 jest już przygotowany, a zaraz po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, co ma nastąpić w najbliższy wtorek, zostanie przekazany Sejmowi. Wtedy parlament będzie mógł przyjąć ustawę, która pozwoli uruchomić procedury udzielania wsparcia z tego Programu.

Jeśli wszystko pójdzie z planem to jeszcze w pierwszym kwartale b.r., uruchomione zostaną uruchomione nabory wniosków o przyznanie środków z trzech pierwszych priorytetowych działań Programu. Chodzi o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw rolnych  oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę na wsi.

W panelu dyskusyjnym, który poprzedzał konferencję prasową Marka Sawickiego, wziął udział Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że nie sprawdziły się żadne pesymistyczne wróżby z okresu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że rolnicy polscy nie są dobrze przygotowani do wykorzystania strumienia unijnych i krajowych pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Tymczasem rezultaty przeszły wszelkie oczekiwania i polscy rolnicy dowiedli jak ofensywnie  wykorzystuje się szanse i w krótkim czasie można dokonać ogromnych przeobrażeń w rolnictwie i na polskiej wsi.

Prezes ARiMR akcentował, że w obszarze społecznym zawsze istnieje dążenie do szukania lepszych rozwiązań, ale nie ma żadnej grupy zawodowej, który szczyciłaby się 100.  procentową efektywnością. Andrzej Gross zadeklarował, że Agencja którą kieruje jest pod każdym względem dobrze przygotowana do wdrożenia PROW na lata 2014-2020. Obiecał  też rolnikom, że bocian figurujący na pierwszym plakacie promującym nowy  PROW (wyróżnionym w Konkursie Komisji Europejskiej CAPCOMUNICATION AWARDS 2014) ma  wiele dobrodziejstw w worku z którym frunie i z pewnością trafią one do rolników. Na koniec swojego wystąpienia Andrzej Gross zaapelował do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  samorządów lokalnych o wspieranie Agencji w prowadzeniu zakrojonej na szeroką  skalę kampanii  informacyjnej n.t. nowego PROW, nad którą w  Agencji   trwają już intensywne prace.


Źródło: DKS ARiMR
 
 

 
Dofinansowanie inwestycji sportowych rok 2015. PDF Drukuj Email
sobota, 17 stycznia 2015 18:48

Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej

 

Od wielu lat Województwo Lubelskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych, angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa lubelskiego tworzy od 1999 roku Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Podstawą do tworzenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej jest art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz.1540 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 października 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz zadań z zakresu rozwijania sportu, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1391).

Ilość objętych dofinansowaniem inwestycji zależy od wysokości limitu środków przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki co roku dla województwa.
Dofinansowaniem w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Bazy Sportowej objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących rodzajów obiektów sportowych:

a. pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych;
b. krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 - 1,8 m, w szczególności na ternach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań inwestycyjnych polegających na remoncie i przebudowie);
c. boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych i do streetballa oraz do sportów plażowych;
d. kortów tenisowych i badmintonowych;
e. skateparków, torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;
f. obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, takich jak w szczególności: bieżnie, skocznie i rzutnie;
g. tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się w szczególności siłownie plenerowe, ścieżki sprawnościowe i ścianki wspinaczkowe;
h. tras oraz torów wrotkowych, rolkowych i nartorolkowych;
i. lodowisk stałych oraz torów lodowych;
j. placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Dofinansowanie innych niż wyżej wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Przy konstruowaniu Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej zadaniami inwestycyjnymi o charakterze priorytetowym są następujące kategorie zadań:

a. budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych;
b. budowa pływalni na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także przebudowa lub remont pływalni;
c. budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych;
d. budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych.

W wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością określone w ustawie Prawo budowlane, kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz na realizację których udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiada aktualne zbiorcze zestawienie kosztów. Inwestor zobowiązany jest do potwierdzenia możliwości sfinansowania zadania poprzez przedstawienie stosownego dokumentu, tj. w szczególności:

• pisemnego oświadczenia o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania;
• umowy zawartej przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki;
• dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania.

Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych, w szczególności ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu oraz o krótkich cyklach realizacji, nie dłuższych niż 4 lata.
Kwota dofinansowania pochodząca ze środków funduszu nie może być niższa niż 100 tys. zł. W wyjątkowych przypadkach, gdy zadanie inwestycyjne jest realizowane przez gminę wiejską lub dotyczy remontu, jak również przebudowy, minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł.Termin nadsyłania zgłoszeń do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2015 rok i na lata następne upływa 13 lutego 2015 roku.

 

→  Zgłoszenie do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego

→  Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  

 

 Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
czwartek, 18 grudnia 2014 21:11

Życzenia ECO Projekt

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 następna > ostatnia >>