PROW. NABORY. Drukuj
wtorek, 18 lutego 2020 18:41

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Gospodarka wodno - ściekowa".
Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

  1. Termin składania wniosków: od 16.03.2020 r. do 16.04.2020 r.
  2. Miejsce składania wniosków: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
    ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 519 w dni robocze w godzinach: 8:00-15:00.
  3. Przewidywana wysokość środków w ramach limitu środków dostępnych dla danego województwa wynosi 18 917 347,54 euro.
  4. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone
    na stronie: www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.
    Źródło www.prow.lubelskie.pl