Nabór Wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Drukuj
piątek, 07 września 2018 02:55

Nabór wniosków „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.Trwające

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 1. Termin składania wniosków: od 24.09.2018 r.do 26.10.2018 r.
 2. Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, pokój 5.519.
 3. Tryb składania wniosków: wniosek składa w formie pisemnej w miejscu wskazanym wyżej albo przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), w miejscu
  i terminie wskazanym wyżej, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.
 4. Wysokość środków w ramach limitu dostępnego dla Województwa Lubelskiego na dzień 31.08.2018 r. wynosi: 5 554 102,41 Euro.
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne budowa lub modernizacja dróg lokalnych

  Plik .zip1,88 MB

 2. uchwała_ogłoszenie_naboru_drogi_lokalne_2018

  Plik .docx19,82 kB

  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego