• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Program Infrastruktury Ponadlokalnej PDF Drukuj Email
czwartek, 11 maja 2017 08:55

Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017

Drukuj

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017.

Program jest ukierunkowany w szczególności na realizację poniższych zadań (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministra Sportu i Turystyki):

 1. Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych celem poprawy bazy treningowej klubów sportowych
 2. Budowa krytych lodowisk
 3. Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektów
 4. Budowa boisk do gier wielkich o wymiarach min. ok. 90x60m
 5. Budowa i modernizacja infrastruktury klubów kolarskich, zapaśniczych wioślarskich i kajakowych

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 30 czerwca 2017 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznegoAMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracownikówDepartamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.