• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Aktualizacja kalendarza konkursów 2016 RPO WL PDF Drukuj Email
czwartek, 11 lutego 2016 07:22

Od 9 lutego obowiązuje nowa wersja harmonogramu ogłaszania konkursów o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020. Do zaplanowanych w tym roku naborów dodano 5 konkursów przeniesionych z 2015 roku. Przewidziano również dodatkowy konkurs na wsparcie dla przedsiębiorstw działających przy uczelniach, którego nie było w poprzedniej wersji kalendarza naborów.

W aktualnej wersji harmonogramu ogłaszania konkursów w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020, przyjętego 9 lutego przez władze województwa, znalazło się 5 naborów wniosków, które pierwotnie miały ruszyć pod koniec ub. roku. Przełożono je ze względu na modernizację systemu informatycznego, odpowiadającego za obsługę wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Terminy i budżety konkursów przesuniętych z 2015 roku

Nazwa konkursu

Data ogłoszenia konkursu

Budżet konkursu

Rozwój przedsiębiorczości

Kwiecień 2016

100 mln zł

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Maj 2016

50 mln zł

Usługi społeczne i zdrowotne

Lipiec 2016

20 mln zł

Ekonomia społeczna

Listopad 2016

30 mln zł

Edukacja przedszkolna

Kwiecień 2016

40 mln zł

W harmonogramie ujęto też konkurs, w którym na dotację mogą liczyć przedsiębiorstwa działające przy uczelniach lub jednostkach naukowych (tzw. przedsiębiorstwa odpryskowe). Ten typ firm zakładają naukowcy, po to aby komercjalizować wyniki badań naukowych. Unijne wsparcie będzie można pozyskać, m.in. na zakup wyposażenia i analizy prawne. Konkurs ogłosi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie we wrześniu. Przeznaczy w nim ponad 21 mln zł.

W 2016 roku zaplanowano ogłoszenie łącznie 32. konkursów, w których do rozdysponowania będzie ponad 2,38 mld zł.

 

 

Źródło:Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

 
Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016. PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2016 14:01

Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej

Od wielu lat Województwo Lubelskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych. Angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa lubelskiego, tworzy od 1999 roku Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Podstawą do tworzenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej jest art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252).

Ilość objętych dofinansowaniem inwestycji zależy od wysokości limitu środków przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki co roku dla województwa.
Dofinansowaniem w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących rodzajów obiektów sportowych:

a) pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych;
b) krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 - 1,8 m, w szczególności na ternach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań inwestycyjnych polegających na remoncie i przebudowie);
c) boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych, do streetballa oraz do sportów plażowych;
d) kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno - sportowej) i badmintonowych;
e) torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;
f) obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, takich jak w szczególności: bieżnie okrężne o obwodzie krótszym niż 300m, skocznie i rzutnie, pod warunkiem ich zgodności z dokumentem pn. „Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej";
g) tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się w szczególności siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe oraz place sprawnościowe;
h) skateparków, tras oraz torów wrotkarskich, rolkowych i nartorolkowych;
i) lodowisk stałych oraz torów lodowych;
j) placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Dofinansowanie innych niż wyżej wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. Przykładowo dotyczy to budowy/modernizacji nieprzyszkolnych hal sportowych, obiektów lekkoatletycznych, w skład których wchodzi bieżnia okrężna o długości minimum 300m, strzelnic sportowych, zapleczy obiektów sportowych, tras do turystyki aktywnej.

Przy konstruowaniu Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, zadaniami inwestycyjnymi o charakterze priorytetowym są następujące kategorie zadań:

a) budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych;
b) budowa krytej pływalni 25 m na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także przebudowa lub remont krytej pływalni;
c) budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych;
d) budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych.

W wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością określone w ustawie Prawo budowlane, kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz na realizację których udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiada aktualne zbiorcze zestawienie kosztów.
Inwestor zobowiązany jest do potwierdzenia możliwości sfinansowania zadania poprzez przedstawienie stosownego dokumentu, tj. w szczególności:

♦ pisemnego oświadczenia o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania;
♦ umowy zawartej przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki;
♦dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania.

Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych, w szczególności ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu oraz o krótkich cyklach realizacji, nie dłuższych niż 4 lata. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania określone zostały w Decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej - edycja 2016".

Termin nadsyłania zgłoszeń do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2016 rok i na lata następne upływa 26 lutego 2016 roku.

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

→ Załącznik Nr 1 Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych-wytyczne

→ Załącznik Nr 2 - wzór umowy

→ Zgłoszenie

 
Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku PDF Drukuj Email
piątek, 25 grudnia 2015 09:16

Eco Projekt Życzenia Świąteczne

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>