• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
I kongres Samorządowy w Lublinie PDF Drukuj Email
piątek, 06 listopada 2015 21:44
I Kongres Samorządowy w Lublinie. Relacja ze spotkania

2015-11-03 

Wymiana doświadczeń i nadzieja na wspólne projekty. W Lublinie trwa I Kongres Samorządowy. Podczas spotkania przedstawiciele gmin, powiatów i miast rozmawiają o gospodarce finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, środowisku i oświacie. Szczegóły w materiale Katarzyny Piekarczyk
posłuchaj: Kongres SamorządowyWydarzenie odbywa się pod patronatem Radia eR. Inicjatorem spotkania jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
 
Źródło: Radio eR
 

ScanScan1

 
Program Rewitalizacji - podpisany. Będą pieniądze dla Samorządów. PDF Drukuj Email
czwartek, 08 października 2015 06:26

Województwo Lubelskie przystąpiło do wartego ponad 6 mln zł projektu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jego celem będzie wsparcie samorządów lokalnych z województwa lubelskiego w przygotowaniu programów rewitalizacji. Bez tego dokumentu gminy nie mogłyby starać się o środki unijne na rewitalizację.

Rewitalizacja jest jednym z kluczowych obszarów, które będą wspierane z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Kojarzy się głównie z odnowionymi centrami miast, parkami, czy budynkami instytucji kultury. Dzisiejsze podejście do rewitalizacji jest jednak znacznie szersze. Remont lub modernizacja przestrzeni publicznych będą tylko jednymi z elementów przyszłych projektów rewitalizacyjnych. Równie ważne będzie wsparcie dla mieszkańców najbardziej zdegradowanych części miast. To tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie. Aby otrzymać środki unijne na pomoc tym kryzysowym obszarom, samorządy muszą przygotować lokalne programy rewitalizacji.

alt

Marsałek Sławomir Sosnowski, Wiceminister Marceli Niezgoda i Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk podpisują umowę na realizację projektu, dzięki któremu gminy otrzymają wsparcie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

7 października Województwo Lubelskie podpisało umowę z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na realizację projektu, który będzie polegał na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Jego wartość to ponad 6,8 mln zł.

- Jest to pierwsza taka umowa w Polsce. Podobne zawrzemy ze wszystkimi samorządami wojewódzkimi. Wszystkie współfinansuje Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Dążymy do tego, aby programy rewitalizacji obejmowały rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny. Połączenie tych elementów daje gwarancje, że zaniedbane obszary gmin otrzymają kompleksową ofertę pomocy w wychodzeniu z problemów, z którymi się borykają - powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju podczas konferencji prasowej.

Zadaniem województwa będzie ogłoszenie konkursu, w którym o dotacje będą mogły ubiegać się samorządy z Lubelszczyzny. Otrzymane środki pomogą im w przygotowaniu lokalnych programów rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu będzie koniecznością w sytuacji, gdy gmina zainteresuje się aplikowaniem po fundusze na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

- W budżecie RPO na rewitalizację zarezerwowaliśmy 400 mln zł. O środki unijne na ten cel będzie można aplikować również w programach krajowych. Zachęcam do sięgania po te fundusze, ponieważ dzięki nim zdegradowane obszary naszych miast będą mogły zmienić swoje oblicze. Odnowienie tych terenów spowoduje np., że przedsiębiorcy chętniej zainwestują tam swój kapitał i stworzą nowe miejsca pracy - podkreślił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa.

O dofinansowanie w konkursie może ubiegać się samodzielnie gmina miejska lub miejsko-wiejska. Pozyskane środki będzie można wykorzystać m.in. na opłacenie ekspertów, którzy pomogą w opracowaniu lokalnego programu rewitalizacji. Dodatkowo gminy będą mogły skorzystać z pomocy Zespołu ds. rewitalizacji, który zostanie powołany przez Urząd Marszałkowski. Jego członkowie będą spotykać się z samorządami i udzielać bezpłatnych porad m.in. jak właściwie przygotować wniosek o przyznanie dotacji w konkursie. Eksperci zespołu będą doradzać gminom także w trakcie opracowywania lub aktualizowania tych programów. Zespół również sprawdzi i oceni programy rewitalizacji.

- Zależy nam, aby dobrze przygotować gminy do opracowywania programów rewitalizacji. Dzięki podpisanej dzisiaj umowie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju większość kosztów stworzenia tych dokumentów zostanie pokryta z środków unijnych. To poważna zachęta dla samorządów - zaznaczył Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Maksymalna wartość projektu w konkursie wynosi 200 tys. zł. Jednocześnie gminy, które pozyskają te pieniądze, będą musiały zabezpieczyć wkład własny na poziomie min. 10%. Pozostała część będzie pochodziła ze środków dotacji celowej przekazanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r.


W poprzednim Regionalnym Programie Operacyjnym zrealizowano 49 inwestycji związanych z rewitalizacją. Ich wartość przekroczyła 392 mln zł, natomiast dofinansowanie wyniosło ponad 231 mln zł.

 
Będą pieniądze na drogi lokalne PDF Drukuj Email
środa, 07 października 2015 15:21
Nabory wniosków
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014 - 2020
 
poniedziałek, 16 listopada 2015 — czwartek, 14 stycznia 2016
 
Zarząd Województwa Lubelskiego
 
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
1.    Termin składania wniosków:
 
od 16.11.2015 r.    do   14.01.2016 r.   
 
 
2.    Miejsce składania wniosków: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, pokój 5.519.
 
3.    Tryb składania wniosków: wniosek składa się bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dni robocze w godzinach 8.00 do 15.00.
 
4.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku oraz formularz umowy zostały zamieszczone na stronie www.lubelskie.pl oraz www.prow.lubelskie.pl .
 
 
Firma Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz wykonuje kompletne dokumentacje na to zadanie łącznie ze sprawami aplikacyjno-formalno-prawnymi. Zapraszamy do współpracy.
 
 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>