• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Oferta PDF Drukuj Email

       

Szanowni Państwo !

Firma ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz powstała w lutym 2009 roku jako „Archisport Waldemar Paszkiewicz” i nawiązała
współpracę z „Archisport” Sp. z o.o. we Wrocławiu. 
Następnym etapem działalności była wspópraca z Firmą „Archisport” Sp. z o.o. Sp. k., która powstała w 2010 roku w Lublinie. W styczniu 2011 roku, firma „Archisport Waldemar Paszkiewicz” zmieniła nazwę na „ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz” i kontynuowała współpracę z Bayer Projekt Sp. z o.o.  Sp. k. w Lublinie. W 2013 roku Firma „ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz” rozpoczęła samodzielną działalność.
 
Obecnie ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz współpracuje z doświadczonymi oraz uznanymi Projektantami min. z Politechniki Lubelskiej. Jak wskazuje nazwa Firmy, stosujemy ekologiczne a zarazem innowacyjne rozwiązania projektowe. Działamy szybko i niedrogo. Wykonujemy kompleksowe, wielobranżowe dokumentacje projektowe zakończone pozwoleniem na budowę.

 Projektujemy w szczególności:

a) obiekty sportowe – boiska, stadiony, kompleksy sportowe, hale i sale sportowe

b) obiekty użyteczności publicznej – biblioteki, szkoły, żłobki i przedszkola, świetlice

c) hangary i hale magazynowe oraz produkcyjne

d) domki jednorodzinne

e) oczyszczalnie ścieków

f) drogi i chodniki

g) mosty i kładki

h) sieci wodociągowe i kanalizacyjne

i) zalewy oraz zbiorniki retencyjne

j) stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, badania wydajności studni, pomiary zwierciadła wody w studni 

k) ekologiczne place zabaw

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania: ekspertyz i opinii technicznych, wizualizacji, kosztorysów, świadectw
i charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania
na środowisko.

Uwaga !!! Oferta specjalna - gospodarka wodnościekowa.

 1. Gospodarka wodno-ściekowa (każda forma współpracy).
 2. Zagospodarowanie i przetwarzanie osadów ściekowych.
 3. Kompostownie.
 4. Tworzenie zielonych RIPOK-ów
 5. Biogazownie.

Współpraca z samorządami w ramach kilku modeli, np.:

 1. Możliwość realizacji inwestycji, która nie obciąży wskaźników gminy (inwestycja nie ma wpływu na dług); może to być wydatek majątkowy.
 2. Skuteczna i efektywna realizacja celu publicznego.
 3. Możliwość dokapitalizowania spółki (podwyższenie kapitału zakładowego spółki).
 4. Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez samorząd (zbycie udziałów spółki; akceptujemy również przejęcie pakietu mniejszościowego).