Oferta Drukuj

       

Szanowni Państwo !

Firma ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz powstała w lutym 2009 roku jako „Archisport Waldemar Paszkiewicz” i współpracowała wtedy z „Archisport” Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Następnym etapem współpracy była wspópraca z Firmą „Archisport” Sp. z o.o. Sp. k. która powstała w 2010 roku w Lublinie. 
W styczniu 2011 roku, firma „Archisport Waldemar Paszkiewicz” zmieniła nazwę na „ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz” i kontynuowała współpracę z Bayer Projekt Sp. z o.o.  Sp. k. w Lublinie. 
W 2013 roku „ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz” rozpoczął już samodzielną działalność.
 
Obecnie ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz współpracuje z doświadczonymi oraz uznanymi Projektantami min. z Politechniki Lubelskiej. Jak wskazuje nazwa Firmy, stosujemy ekologiczne a zarazem innowacyjne rozwiązania projektowe. Działamy szybko i niedrogo. Wykonujemy kompleksowe, wielobranżowe dokumentacje projektowe zakończone pozwoleniem na budowę.

 

Projektujemy w szczególności:

a) obiekty sportowe – boiska, stadiony, kompleksy sportowe, hale i sale sportowe

b) obiekty użyteczności publicznej – biblioteki, szkoły, żłobki i przedszkola, świetlice

c) hangary i hale magazynowe oraz produkcyjne

d) domki jednorodzinne

e) oczyszczalnie ścieków

f) drogi i chodniki

g) mosty i kładki

h) sieci wodociągowe i kanalizacyjne

i) zalewy oraz zbiorniki retencyjne

j) stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, badania wydajności studni, pomiary zwierciadła wody w studni 

k) ekologiczne place zabaw

 

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie wykonywania: ekspertyz i opinii technicznych, wizualizacji, kosztorysów, świadectw i charakterystyk energetycznych, audytów energetycznych, operatów wodnoprawnych, kart informacyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Wykonujemy Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

Projektujemy inwestycje oparte na Odnawialnych Źródłach Energii.

Pomagamy pozyskiwać źródła finansowania inwestycji.

 

Uwaga !!! Oferta specjalna - gospodarka wodnościekowa.

  1. Gospodarka wodno-ściekowa (każda forma współpracy).
  2. Zagospodarowanie i przetwarzanie osadów ściekowych.
  3. Kompostownie.
  4. Tworzenie zielonych RIPOK-ów
  5. Biogazownie.

Współpraca z samorządami w ramach kilku modeli, np.:

  1. Możliwość realizacji inwestycji, która nie obciąży wskaźników gminy (inwestycja nie ma wpływu na dług); może to być wydatek majątkowy.
  2. Skuteczna i efektywna realizacja celu publicznego.
  3. Możliwość dokapitalizowania spółki (podwyższenie kapitału zakładowego spółki).
  4. Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez samorząd (zbycie udziałów spółki; akceptujemy również przejęcie pakietu mniejszościowego).