• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Prawo wodne. Oferta. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
sobota, 17 października 2020 07:12

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaoferować Państwu pomoc w zakresie opracowania treści uchwały Rady Gminy wraz załacznikami i procedowania
uzgodnień związanych z wyznaczeniem Aglomeracji o której jest mowa w Art. 87. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
opracowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz opracowanie Wniosku
taryfowego zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (art. 565 ust 2), z dniem 31 grudnia 2020 r. tracą moc obowiązującą uchwały
w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji wodno ściekowych. Tym samym do końca br. rada gminy obowiązana jest podjąć 
uchwałę w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji która poprzedzona powinna zostać uzgodnieniami z Państwowym
Gospodarstwem Wodne Wody Polskie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Oferując pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji graficznej (mapa 1:25 000) oraz uzasadnienia analitycznego,
realizujemy również proces uzgodnień i wyjaśnień, nanosząc na projekt obszaru Aglomeracji uwagi organów będących
stroną postępowania.

W przypadku zainteresowania ofertą współpracy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.ami ustawy Prawo wodne
(art. 565 ust 2), z dniem 31 grudnia 2020 r. tracą moc obowiązującą uchwały w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji
wodno ściekowych. Tym samym do końca br. rada gminy obowiązana jest podjąć uchwałę w przedmiocie
wyznaczenia aglomeracji która poprzedzona powinna zostać uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie
oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Oferując pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji graficznej (mapa 1:25 000) oraz uzasadnienia analitycznego,
realizujemy również proces uzgodnień i wyjaśnień, nanosząc na projekt obszaru Aglomeracji uwagi organów będących
stroną postępowania.

W przypadku zainteresowania ofertą współpracy, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Poprawiony: sobota, 17 października 2020 07:24