• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Sportowa Polska 2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
poniedziałek, 15 lutego 2021 10:49

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2021

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Materiały

Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021
Sportowa​_Polska​_-​_Program​_rozwoju​_lokalnej​_infrastruktury​_sportowej​_-​_Edycja​_2021.pdf 0.68MB
Załącznik nr 1 - Wzór umowy - Sportowa Polska 2021
Załącznik​_nr​_1​_-​_Wzór​_umowy​_-​_Sportowa​_Polska​_2021.pdf 0.69MB
Załącznik nr 2 Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych v2021
Załącznik​_nr​_2​_Budowa​_i​_przebudowa​_zewnętrznych​_obiektów​_lekkoatletycznych​_v2021.pdf 0.61MB
Załącznik nr 3 Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF
Załącznik​_nr​_3​_Obowiązki​_i​_dobre​_praktyki​_w​_zakresie​_badań​_powykonawczych​_w​_ramach​_projektów​_dofinansowywanych​_z​_FRKF.pdf 0.32M

Źródło: www.gov.pl

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2021 10:53