• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Harmonogram naborów wniosków na 2022 rok. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
środa, 08 grudnia 2021 04:25

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2022 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2022 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Akceptacja harmonogramu na 2022 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2022 rok zawiera informacje o planowanym terminie przeprowadzenia naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach ww. Działania 15.1 (planowany termin ogłoszenia naboru – styczeń 2022 r., planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2022 r.) wraz z typami projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie oraz orientacyjną wysokością alokacji przeznaczonej na konkurs (20 439 730 EUR, tj. 94 415 200,82 PLN). Uruchomienie przedmiotowego wsparcia, zgodnie z opisanymi założeniami, uzależnione jest jednakże od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Data podpisania: 23-11-2021

Data wejścia w życie: 23-11-2021

 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2021 r. (AKTUALNY z dnia 23.11.2021 r.)pdf 972,30 kB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2021 r. (NIEAKTUALNY z dnia 26.11.2020 r.)pdf 938,27 kB
 3. Źródło: www.lubelskie.pl