• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Informacja dla gmin na temat wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
środa, 29 grudnia 2021 07:01

W związku z pojawiającymi się zapytaniami gmin Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kontekście zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie, które zostało przekazane do Departamentu Zarządzania RPO

„(…) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji procedura opracowania GPR wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (art. 4, ust. 1, tzw. diagnoza delimitacyjna) oraz szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji (art. 15 ust. 1). Celem diagnozy delimitacyjnej jest uzyskanie odpowiedzi czy na terenie gminy znajdują się obszary charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Natomiast najważniejszym celem diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji jest wskazanie przyczyn występowania oraz szczegółowego rozmieszczenia zjawisk problemowych na obszarze rewitalizacji. Tym samym, wskazywany przez Państwa etap badań pogłębionych jakościowych jest właściwy dla szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji.

Ustawa określa ogólne zasady prowadzenia diagnoz (art. 4) i wyznaczania obszaru rewitalizacji (art. 10). W celu wsparcia gmin w przygotowaniu GPR Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) przygotował opracowanie „Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz”. Ponadto na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) oraz Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) przygotowano trzy podręczniki:

W publikacjach w sposób szczegółowy odniesiono się do kwestii gromadzenia i przetwarzanie danych w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, także w ujęciu przestrzennym czy kwestii analiz w ramach szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. Wskazano także szczegółowe informacje dotyczące możliwych do wykorzystania wskaźników na potrzeby diagnostyczne”.

Źródło: www.lubelskie.pl