• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Aktualizacja Harmonogramu. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
czwartek, 16 marca 2023 07:14

W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXXVIII/7718/2023 przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu br. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak
i niekonkurencyjnym.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:
 1. wpisaniu nowych naborów w ramach Działania:
 • 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej,
 • 6.2 Kolejowy transport zbiorowy,
 • 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy,
 • 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • 7.7 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych,
 • 8.6 Usługi zdrowotne,
 • 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,
 • 9.2 Aktywizacja zawodowa,
 • 9.8 Aktywizacja zawodowa – projekty OHP,
 • 10.4 Kształcenie zawodowe,
 1. oraz zmianie informacji o naborach w zakresie:
 • wskazania dat dziennych dla naborów zaplanowanych do czerwca 2023 r.,
 • kwot wyrażonych w PLN w związku z aktualnym kursem EBC obowiązującym w marcu 2023 r. wynoszącym: 1 EUR = 4,7160 PLN,
 • nazw i numerów działań, typów projektów w tym ich numeracji oraz wnioskodawców (zmiana beneficjentów szczegółowych na beneficjentów ogólnych) wynikających ze zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Data podpisania: 14-03-2023

Data wejścia w życie: 14-03-2023

 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - AKTUALNY HARMONOGRAMpdf 2,13 MB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - NIEAKTUALNY - OBOWIĄZUJĄCY DO 13.03pdf 1,90 MB
 3. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Poprawiony: czwartek, 16 marca 2023 07:17