• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Wielkanoc 2018 rok. PDF Drukuj Email
niedziela, 01 kwietnia 2018 06:31

Życzenia ECO Projekt Wielkanocne

 
Centrum Aktywności Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich - do realizacji. PDF Drukuj Email
niedziela, 18 marca 2018 07:01

FRONTpoTYLpo

 

 
PROW. PDF Drukuj Email
niedziela, 21 stycznia 2018 08:29

19-01-2018

Przekazanie wzorów dokumentów na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"

W załączeniu przesyłamy skan pisma skierowanego do Marszałków Województw z dnia 16 stycznia 2018 roku znak ZP-11-DDD- WDS.071.1.2018.TM w sprawie przekazania do stosowania  formularza wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 oraz komplet dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej.

Dodatkowo informujemy, że z dniem 17 stycznia 2018 roku  weszły w życie następujące zarządzenia:  

 1. Zarządzenie 1/2018 Prezesa ARiMR  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
 2. Zarządzenie nr 4/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formularza wniosku o płatność dla poddziałań: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii; Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury; Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej w ramach działania ,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014 - 2020.
 3. Zarządzenie nr 5/2018  w sprawie wprowadzenia wzoru formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020,

co oznacza, że w przypadku  formularza wniosku o płatność dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 -  wersja ( 4 z)  obowiązuje od dnia wejścia w życie Zarządzenia  Nr 4/2018. W związku z tym Beneficjenci operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” wnioski o płatność powinni składać według obowiązującego wzoru.

Utworzone: 19-01-2018 12:26 przez Paweł Chyła

Wniosek o przyznanie pomocy

 1. WoPP_7.4.1_7.6.1_1z

  Plik .xlsx, 136,81 kB

 2. IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z

  Plik .pdf, 1,05 MB

Utworzone: 19-01-2018 12:27 przez Paweł Chyła

Umowa

Utworzone: 19-01-2018 12:31 przez Paweł Chyła

Wniosek o płatność

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB
  Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>