• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Hangar dla Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie PDF Drukuj Email
sobota, 18 stycznia 2014 09:03

Hangar Dęblin 1 edytowany-1

 

Powoli ale zgodnie z harmonogramem robót w Dęblinie na potrzeby Muzeum Sił Powietrznych powstaje hangar wystawienniczy według projektu ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz. Wykonawcą Generalnym jest Firma ELSTAN ze Śląska.

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email
sobota, 21 grudnia 2013 22:26

Życzenia

 
Marszałek chce zmian w prawie o zamówieniach publicznych PDF Drukuj Email
piątek, 08 listopada 2013 07:20

Wybór wykonawcy inwestycji w oparciu o średnią z cen wszystkich oferentów, wskazanie podwykonawców i ich zadań już na etapie przetargu - to niektóre zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych proponowane przez marszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Hetmana (PSL).

Hetman przedstawił dziennikarzom, przygotowaną na jego zlecenie, analizę prawną propozycji zmian w ustawie prawo o zamówieniach publicznych, które jego zdaniem pozwolą uniknąć problemów przy realizacji inwestycji prowadzonych np. przez samorządy.
REKLAMA

- Proponowane zmiany są nakierowane na obronę rzetelnych i obowiązkowych wykonawców. Dzisiaj cierpią ci wykonawcy, którzy podchodzą uczciwie do procesu zamówień publicznych, w uczciwy sposób przedstawiają koszty, jakie powinni ponieść w związku z realizacją jakiejś inwestycji i są eliminowani przez tych, którzy tego nie wykazują - powiedział Hetman.

Jednym z głównych problemów jest obowiązujące obecnie kryterium ceny w wyborze oferty. Jak tłumaczył Hetman ustawa mówi (art. 91), że kryteriami oceny ofert są cena lub cena i inne kryteria, jednak w praktyce owe "inne kryteria" można wprowadzić, ale nie ma takiego przymusu; w efekcie decyduje tylko cena i wybierana jest oferta najtańsza, która nieraz jest poniżej kosztów realizacji inwestycji. - Z góry wiadomo wtedy, że będą problemy, ale droga jest niemalże zamknięta - zaznaczył.

Podał przykład budowy Centrum Konferencyjnego w Lublinie. Decyzja o wyborze w przetargu najtańszej oferty została co prawda zaskarżona z powodu "rażąco niskiej ceny", ale Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oddaliła skargę i samorząd musiał podpisać umowę z wykonawcą, który dał najniższą cenę (obecnie inwestycja jest wstrzymana, zarząd województwa zerwał umowę z wykonawcą z powodu opóźnień w budowie).

Hetman proponuje, aby tam, gdzie decyduje wyłącznie cena, obliczać najpierw średnią ze wszystkich cen przedstawianych przez oferentów w przetargu,
a wybierana byłaby oferta, której cena jest najbliższa tej średniej. - W ten sposób unikamy wyboru najniższej ceny, bo jak się często okazuje wcale nie jest tak, że najniższa cena powoduje oszczędności w finansach publicznych - zaznaczył.

Druga wersja zmiany art. 91 ustawy polega na tym, że oprócz kryterium ceny byłyby obowiązkowe jeszcze dwa inne kryteria. W zależności od rodzaju inwestycji mogłyby one dotyczyć np. funkcjonalności, stosowania nowych technologii, oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji.

Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie zapisu zmuszającego wykonawcę już w przetargu do wskazania konkretnych podwykonawców, z których usług zamierza korzystać i określenia zakresu czynności, jaki zamierza im powierzyć; oferta bez tych informacji byłaby odrzucona.

Według Hetmana firma, która wygrywa przetarg najniższą ceną, często i podwykonawcom oferuje "głodowe stawki", a zdarza się, że im nie płaci. Bywa też, że poszukuje podwykonawców dopiero po podpisaniu umowy. W opinii Hetmana proponowany zapis umożliwi również zabezpieczenie interesów podwykonawców.

Propozycje zmian dotyczą też podniesienia progu wartości zamówień, od których obowiązują przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, z obecnych
14 tys. euro do kwoty 40 tys. euro.

Marszałek chce także zmniejszenia kwot opłat w przypadku odwołań do sądu na rozstrzygnięcia KIO. Reguluje to obecnie ustawa o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych; w postępowaniu dotyczącym zamówień publicznych obowiązuje opłata w wysokości 5 proc. wartości sporu, nie więcej niż 5 mln zł. Hetman proponuje, aby opłata ta była stała i wynosiła 3 tys. zł.

Zdaniem Hetmana obecne stawki ograniczają możliwości głównie małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystania pełnej drogi odwoławczej, co widać
w statystykach - średnio ok. 5 proc. decyzji KIO jest zaskarżanych do sądu, ale ok. połowa tych spraw jest odrzucana bez rozpoznania z powodu niewniesienia opłaty.

Przedstawioną przez Hetmana analizę prawną proponowanych zmian sporządzili - pro bono - radca prawny Mariusz Filipek przy konsultacji naukowej
prof. UMCS Janusza Nieczyporuka.

Marszałek zapowiedział, że przekaże ją parlamentarzystom z Lubelszczyzny, licząc że wykorzystają te propozycje w pracy nad zmianą ustawy. - Najlepiej, aby to była ich inicjatywa ustawodawcza - powiedział Hetman.

Źródło: Onet.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 następna > ostatnia >>