• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Informacja dla gmin na temat wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji PDF Drukuj Email
środa, 29 grudnia 2021 07:01

W związku z pojawiającymi się zapytaniami gmin Województwa Lubelskiego w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kontekście zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publikujemy stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie, które zostało przekazane do Departamentu Zarządzania RPO

„(…) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji procedura opracowania GPR wskazuje na konieczność przeprowadzenia diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (art. 4, ust. 1, tzw. diagnoza delimitacyjna) oraz szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji (art. 15 ust. 1). Celem diagnozy delimitacyjnej jest uzyskanie odpowiedzi czy na terenie gminy znajdują się obszary charakteryzujące się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy. Natomiast najważniejszym celem diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji jest wskazanie przyczyn występowania oraz szczegółowego rozmieszczenia zjawisk problemowych na obszarze rewitalizacji. Tym samym, wskazywany przez Państwa etap badań pogłębionych jakościowych jest właściwy dla szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji.

Ustawa określa ogólne zasady prowadzenia diagnoz (art. 4) i wyznaczania obszaru rewitalizacji (art. 10). W celu wsparcia gmin w przygotowaniu GPR Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) przygotował opracowanie „Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz”. Ponadto na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii) oraz Departamentu Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) przygotowano trzy podręczniki:

W publikacjach w sposób szczegółowy odniesiono się do kwestii gromadzenia i przetwarzanie danych w procesie delimitacji obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, także w ujęciu przestrzennym czy kwestii analiz w ramach szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji. Wskazano także szczegółowe informacje dotyczące możliwych do wykorzystania wskaźników na potrzeby diagnostyczne”.

Źródło: www.lubelskie.pl 

 

 

 
Wesołych Świąt PDF Drukuj Email
czwartek, 23 grudnia 2021 07:48

Wesołych Świąt

 
Harmonogram naborów wniosków na 2022 rok. PDF Drukuj Email
środa, 08 grudnia 2021 04:25

Prezentujemy Państwu Harmonogram naborów wniosków na 2022 rok.

Harmonogram przedstawia przybliżone terminy oraz środki przeznaczone na nabory konkursowe w poszczególnych obszarach wsparcia RPO WL 2014-2020.

Dokument wskazuje również na instytucje, które będą ogłaszały poszczególne konkursy o dofinansowanie:

1. Urząd Marszałkowski w Lublinie:

 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

2. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Pamiętaj, że ogłoszenie o konkursie pojawi się min. 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków.

Poniżej prezentujemy Państwu Harmonogram naboru wniosków na:

- 2022 rok.

Archiwalne harmonogramy naborow wniosków znajdą Państwo na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Akceptacja harmonogramu na 2022 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2022 rok zawiera informacje o planowanym terminie przeprowadzenia naboru wniosków w trybie konkursowym w ramach ww. Działania 15.1 (planowany termin ogłoszenia naboru – styczeń 2022 r., planowany termin rozpoczęcia naboru – luty 2022 r.) wraz z typami projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie oraz orientacyjną wysokością alokacji przeznaczonej na konkurs (20 439 730 EUR, tj. 94 415 200,82 PLN). Uruchomienie przedmiotowego wsparcia, zgodnie z opisanymi założeniami, uzależnione jest jednakże od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Data podpisania: 23-11-2021

Data wejścia w życie: 23-11-2021

 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2021 r. (AKTUALNY z dnia 23.11.2021 r.)pdf 972,30 kB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na 2021 r. (NIEAKTUALNY z dnia 26.11.2020 r.)pdf 938,27 kB
 3. Źródło: www.lubelskie.pl 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>