• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Aktualizacja Harmonogramu. PDF Drukuj Email
czwartek, 16 marca 2023 07:14

W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXXVIII/7718/2023 przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu br. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak
i niekonkurencyjnym.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:
 1. wpisaniu nowych naborów w ramach Działania:
 • 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej,
 • 6.2 Kolejowy transport zbiorowy,
 • 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy,
 • 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • 7.7 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych,
 • 8.6 Usługi zdrowotne,
 • 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,
 • 9.2 Aktywizacja zawodowa,
 • 9.8 Aktywizacja zawodowa – projekty OHP,
 • 10.4 Kształcenie zawodowe,
 1. oraz zmianie informacji o naborach w zakresie:
 • wskazania dat dziennych dla naborów zaplanowanych do czerwca 2023 r.,
 • kwot wyrażonych w PLN w związku z aktualnym kursem EBC obowiązującym w marcu 2023 r. wynoszącym: 1 EUR = 4,7160 PLN,
 • nazw i numerów działań, typów projektów w tym ich numeracji oraz wnioskodawców (zmiana beneficjentów szczegółowych na beneficjentów ogólnych) wynikających ze zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Data podpisania: 14-03-2023

Data wejścia w życie: 14-03-2023

 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - AKTUALNY HARMONOGRAMpdf 2,13 MB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - NIEAKTUALNY - OBOWIĄZUJĄCY DO 13.03pdf 1,90 MB
 3. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Program Olimpia PDF Drukuj Email
sobota, 04 marca 2023 17:36

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych

21.02.2023

Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

- budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Program ma obowiązywać w latach 2023-2024.

Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 000 000 000 zł w podziale na lata:

- 2023 r. – 800 000 000 zł,

- 2024 r. – 1 200 000 000 zł.

Nabór do Programu będzie trwać od 1 do 31 marca 2023 r.”

Materiały

Uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych
Uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych.pdf 1.35MB
Regulamin naboru wniosków - załącznik do Programu Olimpia
Regulamin naboru wniosków - załącznik do Programu Olimpia.pdf 0.15MB
Wizualizacja 01
Wizualizacja 01.png 10.13MB
Wizualizacja 02
Wizualizacja 02.png 11.10MB
Wizualizacja 03
Wizualizacja 03.png 8.02MB
Wizualizacja 04
Wizualizacja 04.png 8.73MB
Wizualizacja 05
Wizualizacja 05.png 8.94MB
Wizualizacja 06
Wizualizacja 06.png 7.44MB
Wizualizacja 07
Wizualizacja 07.png 10.54MB
Wizualizacja 08
Wizualizacja 08.png 9.37MB
Wizualizacja 09
Wizualizacja 09.png 8.57MB
Wizualizacja 10
Wizualizacja 10.png 8.79MB
Wizualizacja 11
Wizualizacja 11.png 6.84MB
Logotyp - OLIMPIA
Logotyp - OLIMPIA.pdf 0.35MB

 
 
Harmonogram naborów wniosków Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. PDF Drukuj Email
środa, 18 stycznia 2023 16:39

W dniu 17 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXIV/7457/2023 przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu br. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym.

 
 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027pdf 1,90 MB
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>