• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Program Infrastruktury Ponadlokalnej PDF Drukuj Email
czwartek, 11 maja 2017 08:55

Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej - pilotaż edycja 2017

Drukuj

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017.

Program jest ukierunkowany w szczególności na realizację poniższych zadań (tzw. zadań o charakterze priorytetowym dla Ministra Sportu i Turystyki):

 1. Budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych celem poprawy bazy treningowej klubów sportowych
 2. Budowa krytych lodowisk
 3. Budowa krytych pływalni na obszarach pozbawionych tego typu obiektów
 4. Budowa boisk do gier wielkich o wymiarach min. ok. 90x60m
 5. Budowa i modernizacja infrastruktury klubów kolarskich, zapaśniczych wioślarskich i kajakowych

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 30 czerwca 2017 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznegoAMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracownikówDepartamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2017, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

 
Życzenia Wielkanocne PDF Drukuj Email
czwartek, 13 kwietnia 2017 18:51

Życzenia ECO Projekt Wielkanocne

 
Programy infrastrukturalne planowane do realizacji w 2017 r. przez MSiT. PDF Drukuj Email
sobota, 14 stycznia 2017 11:10

I. W 2017 r. Ministerstwo planuje prowadzić nabór w ramach następujących programów:

1) PROGRAM MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (REMONTOWY),

2) PROGRAM ROZWOJU SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ (SZKOLNY),

3) PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY LEKKOATLETYCZNEJ (LA),

4) PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY PONADLOKALNEJ (w miejsce Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej) (PONADLOKALNY),

5) PROGRAM ROZWOJU INWESTYCJI O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA SPORTU (STRATEGICZNY).

II. Na dane zadanie inwestycyjne można złożyć tylko 1 wniosek inwestycyjny w ramach programów  1)-4).  Można za to połączyć złożenie wniosku na dane zadanie inwestycyjne do Programu rozwoju inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz do jednego spośród programów 1)-4).

III. Poniżej znajdują się podstawowe wskazówki odnośnie wyboru optymalnego Programu dla danego wniosku:

 1. Typowa infrastruktura szkolna, w szczególności sale gimnastyczne i hale sportowe oraz boiska, w szczególności przy dużych liczebnie szkołach >>> PROGRAM SZKOLNY
 2. Obiekty lekkoatletyczne z bieżnią okrężną, w szczególności zgodne z wariantami programu lekkoatletycznego >>> PROGRAM LA
 3. Modernizacje obiektów (innych niż lekkoatletyczne) użytkowanych przez kluby sportowe >>> PROGRAM REMONTOWY
 4. Inwestycje pozostałe, najlepiej o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania, w tym w szczególności: kryte pływalnie, kryte lodowiska, pełnowymiarowe boiska piłkarskie, infrastruktura klubów wioślarskich, kajakowych i żeglarskich, trasy do turystyki aktywnej (w tym rowerowe i kajakowe), „wielofunkcyjne strefy aktywności (kompleksy obiektów o przeznaczeniu międzypokoleniowym)” >>> PROGRAM PONADLOKALNY
 5. Inwestycje istotne z punktu widzenia rozwoju bazy sportowej dla sportu wyczynowego w Polsce >>> PROGRAM STRATEGICZNY

IV. Należy mieć na uwadze, że w ramach programów kontynuowanych doszło do szeregu zmian w stosunku do ubiegłorocznej edycji, w szczególności w zakresie minimalnego i maksymalnego progu pomocy, kryteriów uprawniających do dofinansowań na preferencyjnych zasadach oraz zasadniczej zmiany w zakresie treści i formy wdrażania dotychczasowego Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

V. Ogłoszenie programów 1), 2), 3) i 5), w tym terminów i zasad naborów wniosków, powinno nastąpić do końca stycznia 2017 r.

Źródło: http://www.msport.gov.pl/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>