• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Harmonogram-naboru-wnioskow-na-2020-rok PDF Drukuj Email
sobota, 30 listopada 2019 09:15

Harmonogram naboru wniosków na rok 2010 - https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/prawo-i-dokumenty/harmonogram-naboru-wnioskow/

Żródło: www.rpo.lubelskie.pl

 
Otwracie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie w dniu 5.09.2019 r. PDF Drukuj Email
sobota, 07 września 2019 06:48

Otwarcie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie.

20190905otwarcieboisk058

 

 W ramach budowy kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy hrubieszowskiej Trójce powstały:

 

- duże boisko wielofunkcyjne - boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20x40m, kort do tenisa ziemnego o wymiarach
10,97x23,77m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9x18m,

 

- małe boisko wielofunkcyjne - boisko do koszykówki o wymiarach 23x15m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 9x18m,

 

- bieżnia prosta o długości 60m,

 

- boisko do badmintona,

 

- skocznia do skoku w dal,

 

- siłownia zewnętrzna na trawie naturalnej.

2019-09-05-11.24.02

 2019-09-05-11.21

2019-09-05-11.22

2019-09-05-11.25

Inwestycję dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wartość inwestycji to 1 787 719,95 zł, w tym dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosła 568 644,00 zł. Projekt: Eco Projekt Waldemar Paszkiewicz. Wykonawcą była firma Profi-Sport Budownictwo z Rzeszowa.

 

Źródło: http://lubiehrubie.pl/wiadomosci/hrubieszow-nowe-boiska-przy-trojce-otwarte

 
Konkurs. Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. PDF Drukuj Email
sobota, 20 lipca 2019 07:36

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 19-08-2019 do 20-09-2019

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2020 roku

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  i stowarzyszenia.
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
 • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów  i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych[1].
 • Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
 • Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
 • Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach)

[1] Zgodnie z art. 2, ust. 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.  Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

- projekty nieobjęte pomocą (projekty niespełniające przesłanek występowania pomocy publicznej): 85% wydatków kwalifikowalnych,

- projekty objęte pomocą publiczną/pomocą de minimis, zgodnie ze schematem pomocowym, o którym mowa w rozdziale V, podrozdziale 5.4, pkt 3 Regulaminu konkursu (z zastrzeżeniem, że maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych)


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 100 000 003,42 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

3. Lista wymaganych załączników do wniosku na etapie aplikowania dla Działania 4.1.

4. Instrukcja wypełniania załączników.

5. Opis wskaźników w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

6. Kryteria oceny projektów dla Działania 4.1.

7. Wzór umowy o dofinansowanie.

8.  Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć  przed podpisaniem umowy dla Działania 4.1

Inne ważne informacje

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 746  i za pomocą poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Załączniki:
 
 

Do otwarcia załączników może być potrzebne oprogramowanie, które możesz pobrać tutaj

Źródło: www.rpo.lubelskie.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>