• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016. PDF Drukuj Email
piątek, 05 lutego 2016 14:01

Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej

Od wielu lat Województwo Lubelskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz rozwój inwestycji sportowych. Angażując się w sprawę budowy i modernizacji infrastruktury sportowej na terenie województwa lubelskiego, tworzy od 1999 roku Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej.

Podstawą do tworzenia Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej jest art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252).

Ilość objętych dofinansowaniem inwestycji zależy od wysokości limitu środków przyznanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki co roku dla województwa.
Dofinansowaniem w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie lub remoncie następujących rodzajów obiektów sportowych:

a) pełnowymiarowych sal gimnastycznych, w tym szkolnych hal sportowych;
b) krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 - 1,8 m, w szczególności na ternach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektu (ograniczenie dotyczące wymiarów nie dotyczy zadań inwestycyjnych polegających na remoncie i przebudowie);
c) boisk, w tym również boisk wielofunkcyjnych, do streetballa oraz do sportów plażowych;
d) kortów tenisowych (o nawierzchni akrylowej lub z mączki ceglanej, ewentualnie poliuretanowej lub z trawy syntetycznej dla kortów o funkcji rekreacyjno - sportowej) i badmintonowych;
e) torów rowerowych oraz tras kolarstwa górskiego;
f) obiektów i urządzeń lekkoatletycznych, takich jak w szczególności: bieżnie okrężne o obwodzie krótszym niż 300m, skocznie i rzutnie, pod warunkiem ich zgodności z dokumentem pn. „Budowa i przebudowa obiektów lekkoatletycznych. Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej";
g) tzw. terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się w szczególności siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe oraz place sprawnościowe;
h) skateparków, tras oraz torów wrotkarskich, rolkowych i nartorolkowych;
i) lodowisk stałych oraz torów lodowych;
j) placów zabaw sprzyjających aktywności fizycznej i rozwijaniu siły, zwinności, wytrzymałości i zmysłu równowagi dzieci.

Dofinansowanie innych niż wyżej wymienione zadań inwestycyjnych wymaga wcześniejszego uzyskania akceptacji Ministra Sportu i Turystyki. Przykładowo dotyczy to budowy/modernizacji nieprzyszkolnych hal sportowych, obiektów lekkoatletycznych, w skład których wchodzi bieżnia okrężna o długości minimum 300m, strzelnic sportowych, zapleczy obiektów sportowych, tras do turystyki aktywnej.

Przy konstruowaniu Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, zadaniami inwestycyjnymi o charakterze priorytetowym są następujące kategorie zadań:

a) budowa, przebudowa lub remont obiektów przyszkolnych;
b) budowa krytej pływalni 25 m na terenie powiatów, które nie posiadają takiego obiektu, a także przebudowa lub remont krytej pływalni;
c) budowa, przebudowa lub remont obiektów i urządzeń lekkoatletycznych;
d) budowa, przebudowa lub remont kortów tenisowych.

W wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością określone w ustawie Prawo budowlane, kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz na realizację których udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiada aktualne zbiorcze zestawienie kosztów.
Inwestor zobowiązany jest do potwierdzenia możliwości sfinansowania zadania poprzez przedstawienie stosownego dokumentu, tj. w szczególności:

♦ pisemnego oświadczenia o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania;
♦ umowy zawartej przez inwestora z bankiem lub pożyczkodawcą, bądź też wydane przez nie dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki;
♦dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania (dotacji) z innych źródeł albo zapewnienia ich przyznania.

Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są zadania inwestycyjne dotyczące obiektów sportowych, w szczególności ogólnodostępnych i umożliwiających masowe uprawianie sportu oraz o krótkich cyklach realizacji, nie dłuższych niż 4 lata. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł.

Szczegółowe warunki dotyczące dofinansowania określone zostały w Decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia „Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej - edycja 2016".

Termin nadsyłania zgłoszeń do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na 2016 rok i na lata następne upływa 26 lutego 2016 roku.

Program rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

→ Załącznik Nr 1 Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych-wytyczne

→ Załącznik Nr 2 - wzór umowy

→ Zgłoszenie

 
Wesołych Świat i Szczęśliwego Nowego Roku PDF Drukuj Email
piątek, 25 grudnia 2015 09:16

Eco Projekt Życzenia Świąteczne

 
I kongres Samorządowy w Lublinie PDF Drukuj Email
piątek, 06 listopada 2015 21:44
I Kongres Samorządowy w Lublinie. Relacja ze spotkania

2015-11-03 

Wymiana doświadczeń i nadzieja na wspólne projekty. W Lublinie trwa I Kongres Samorządowy. Podczas spotkania przedstawiciele gmin, powiatów i miast rozmawiają o gospodarce finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, środowisku i oświacie. Szczegóły w materiale Katarzyny Piekarczyk
posłuchaj: Kongres SamorządowyWydarzenie odbywa się pod patronatem Radia eR. Inicjatorem spotkania jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.
 
Źródło: Radio eR
 

ScanScan1

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>