• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Sportowa Polska 2023 PDF Drukuj Email
czwartek, 06 kwietnia 2023 09:33

Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023

31.03.2023

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na pięć grup.

1. Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

2. Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

3. Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

4. Czwartą grupą zadań są zadnia mające na celu wzmocnienie bazy infrastruktury tenisowej i wsparcie tworzenia warunków do rozwoju i popularyzacji tenisa poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej ogólnodostępnej infrastruktury. Wyodrębnienie tej grupy ma zwrócić uwagę na deficyty i przyczynić się do wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury tenisowej oraz jej użyteczności w sezonie jesienno-zimowym.

5. Piąta grupa zadań skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego i zakłada budowę tras MTB-XC „cross country” służących doskonaleniu techniki jazdy dla dyscypliny MTB „cross country” na terenie Dolnego Śląska. Główną funkcją rowerowych parków umiejętności ma być realizacja nauki i doskonalenia techniki jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa trenujących.”

Materiały

Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023
Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023.pdf 0.29MB
Zał 1 - Wzór umowy
Zał 1 - Wzór umowy.pdf 0.24MB
Zał 2 - Obiekty lekkoatletyczne Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z FRKF
Zał 2 - Obiekty lekkoatletyczne Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z FRKF.pdf 0.83MB
Zał 3 - Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF
Zał 3 - Obowiązki i dobre praktyki w zakresie badań powykonawczych w ramach projektów dofinansowywanych z FRKF.pdf 0.32MB

 Źródło: Ministerstwo Sportu
 
Aktualizacja Harmonogramu. PDF Drukuj Email
czwartek, 16 marca 2023 07:14

W dniu 14 marca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CDXXXVIII/7718/2023 przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Harmonogram uwzględnia nabory wniosków, których ogłoszenie planowane jest w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W I kwartale 2023 r. ogłoszonych zostanie 11 naborów, w tym 8 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Pierwsze nabory rozpoczną się w marcu br. Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak
i niekonkurencyjnym.

Aktualizacja Harmonogramu polega na:
 1. wpisaniu nowych naborów w ramach Działania:
 • 6.1 Poprawa regionalnej dostępności transportowej,
 • 6.2 Kolejowy transport zbiorowy,
 • 6.3 Publiczny autobusowy transport zbiorowy,
 • 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • 7.7 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych,
 • 8.6 Usługi zdrowotne,
 • 9.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP,
 • 9.2 Aktywizacja zawodowa,
 • 9.8 Aktywizacja zawodowa – projekty OHP,
 • 10.4 Kształcenie zawodowe,
 1. oraz zmianie informacji o naborach w zakresie:
 • wskazania dat dziennych dla naborów zaplanowanych do czerwca 2023 r.,
 • kwot wyrażonych w PLN w związku z aktualnym kursem EBC obowiązującym w marcu 2023 r. wynoszącym: 1 EUR = 4,7160 PLN,
 • nazw i numerów działań, typów projektów w tym ich numeracji oraz wnioskodawców (zmiana beneficjentów szczegółowych na beneficjentów ogólnych) wynikających ze zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Data podpisania: 14-03-2023

Data wejścia w życie: 14-03-2023

 

Załączniki

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - AKTUALNY HARMONOGRAMpdf 2,13 MB
 2. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - NIEAKTUALNY - OBOWIĄZUJĄCY DO 13.03pdf 1,90 MB
 3. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Program Olimpia PDF Drukuj Email
sobota, 04 marca 2023 17:36

Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych

21.02.2023

Uchwałą Nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. ustanowiono program wieloletni pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Celem Programu jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom. Jednocześnie umożliwi to sportowy rozwój młodzieży oraz aktywność fizyczną osób z pozostałych grup społecznych.

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu może wynieść nie więcej niż 70% wydatków związanych z realizacją zadania.

W ramach Programu dofinansowaniem mogą być objęte dwa rodzaje zadań:

- budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji;

- budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9 m x 18 m do 20 m x 40 m.

Program ma obowiązywać w latach 2023-2024.

Wysokość środków finansowych planowana do przyznania w ramach dofinansowań w Programie wynosi 2 000 000 000 zł w podziale na lata:

- 2023 r. – 800 000 000 zł,

- 2024 r. – 1 200 000 000 zł.

Nabór do Programu będzie trwać od 1 do 31 marca 2023 r.”

Materiały

Uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych
Uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Olimpia - Programu budowy przyszkolnych hal sportowych.pdf 1.35MB
Regulamin naboru wniosków - załącznik do Programu Olimpia
Regulamin naboru wniosków - załącznik do Programu Olimpia.pdf 0.15MB
Wizualizacja 01
Wizualizacja 01.png 10.13MB
Wizualizacja 02
Wizualizacja 02.png 11.10MB
Wizualizacja 03
Wizualizacja 03.png 8.02MB
Wizualizacja 04
Wizualizacja 04.png 8.73MB
Wizualizacja 05
Wizualizacja 05.png 8.94MB
Wizualizacja 06
Wizualizacja 06.png 7.44MB
Wizualizacja 07
Wizualizacja 07.png 10.54MB
Wizualizacja 08
Wizualizacja 08.png 9.37MB
Wizualizacja 09
Wizualizacja 09.png 8.57MB
Wizualizacja 10
Wizualizacja 10.png 8.79MB
Wizualizacja 11
Wizualizacja 11.png 6.84MB
Logotyp - OLIMPIA
Logotyp - OLIMPIA.pdf 0.35MB

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>